Kuntouttavat lastenryhmät

vinjetti Lastenryhmät 2018

Onko lapsesi vaikea solmia kaverisuhteita? Eikö liikunta kiinnosta jälkikasvua? Hakamaan lammastilalle ollaan käynnistämässä syksyllä 2018 lastenryhmiä, joissa keskitytään vuorovaikutustaitoihin ja liikunnan ilon löytymiseen – eläinten hoitamisen ja muiden maatilan puuhien avulla.

 

Hakamaan lastenryhmissä huomioidaan lasten erilaiset tarpeet. Toisilla tarve voi olla liikkumisen aktivoinnissa, jolloin toiminnan suunnittelussa huomioidaan liikunnan mielekkyys ja ilo, vaikka varsinaisesti tehdäänkin maatilan töitä. Sosiaalisia taitoja tai kaverisuhteita kaipaaville lapsille toiminta suunnitellaan vuorovaikutustaitojen kehittämisen näkökulmasta. Joskus kaverisuhteiden luominen voi olla vaikeaa johtuen esimerkiksi erilaisista arjen haasteista, perheen taloudellisesta tilanteesta – tai kynnys voi olla liian korkea kiusaamisen pelon vuoksi.

 

Tulevat lastenryhmät ovat pienryhmiä ja ne muodostetaan lasten iän ja tarpeiden mukaan. Kuntouttava elementti ryhmissä näkyy asetettavien tavoitteiden ja käytettävien menetelmien kautta. Ryhmät kokoontuvat 2-4 kertaa kk:ssa aina samana arkipäivänä/-iltana. Toisena ohjaajana toimii tilan emäntä Maija Suutarinen, toinen ohjaaja on loppuvuonna valmistuva toimintaterapeuttiopiskelija Marja Pinomäki.

Toiminta on vielä suunnitteluasteella, mutta jos asia kiinnostaa, voit ottaa jo tässä vaiheessa yhteyttä Maijaan: maija@hakamaanlammastila.fi tai 040 506 5372. Näin pääset vaikuttamaan mm. ryhmien aikatauluihin.

 

 

Käyttämällä luonto- ja eläinavusteisia menetelmiä lapsille tarjotaan toiminnallisuutta ja yhteisöllisiä kokemuksia. Vihreää voimaa (Green Care) voidaan käyttää fyysisten ja psykososiaalisten taitojen harjoitteluun, jolloin kiinnostus tekemiseen vie mukanaan, ja tällöin lapsi uskaltaa kohdata ja kokeilla epävarmojakin tilanteita ja asioita. Luontoretket ja maatilalla toimiminen ovat myös oivallisia tapoja kerryttää omakohtaisia elämyksiä ja kokemuksellista oppimista. (lähde www.gcfinland.fi)